Polikliniku ve Zlíně vlastní skupina RC EUROPE od konce roku 2018. Vedení společnosti se rozhodlo budovu z padesátých let postupně rekonstruovat s cílem vytvořit z ní reprezentativní polyfunkční zdravotnické zařízení. Za plného provozu začala v průběhu roku 2019 rozsáhlá rekonstrukce přízemí, která vyústila v jedinečnou proměnu vstupní auly. Byly vytvořeny nové obchodní jednotky (BENU, optika, zdravotnické pomůcky), rozšířena chodba chirurgie a byl instalován přehledný navigační systém. Vedle toho, že byl celý prostor výrazně modernizován, zvýšil se také uživatelský komfort pacientů a návštěvníků polikliniky, kterých zde denně projde až tisíc. Od lékařů, kteří na poliklinice působí, dostáváme také kladnou zpětnou vazbu a zaznamenáváme i zájem lékařů nových. Podařilo se nám rozšířit odbornosti o neurologii, nové ordinace otevřela cestovní medicína a kožní. V březnu zahájila činnost v rekonstruovaných prostorách také hematologická ambulance. Obor, který dosud na poliklinice zastoupen nebyl a v rámci České republiky je zastoupen privátně jen zřídka.

V současnosti se dokončuje výmalba centrálního schodiště, která je po rekonstrukci přízemí dalším krokem, jak vizuálně zlepšit podobu polikliniky směrem k modernímu zdravotnickému zařízení. 

Pro  letošní rok je dále naplánována přestavba výměníkové stanice, přestavba nákladního výtahu na osobní a pravděpodobně započnou i práce na fasádě.