V současné době vrcholí 2. fáze rekonstrukce přízemí polikliniky ve Zlíně.
Prostory po původní lékárně budou přebudovány na novou prodejní jednotku – optiku, přičemž prodejní prostor bude na úkor zázemí zvětšen.
Součástí rekonstrukce je také rozšíření čekárny před chirurgií, což zvýší komfort pacientům a zajistí pohodlný průchod pro zásobování nové prodejny zdravotnických pomůcek.
Prodejna zdravotnických pomůcek nahradí stávající optiku a jejím otevřením se rozšíří komplexnost zdravotnických služeb, které jsou na poliklinice poskytovány.
Rekonstrukce se dotkne rovněž společných prostor, zejména bude dokončena dlažba a výmalba stěn.